Krisstöd

Häftet Krisstöd

Detta häfte är framtaget ideellt för att underlätta för dig som nu arbetar under nya förutsättningar i och med covid-19. Här finns vetenskapligt baserade råd om vad som hjälper innan, under och efter en svår händelse. 


Råden riktar sig till exempel till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och kuratorer, samt alla som har ansvar för personal. Sjukhusets och kommunens krisgrupper är andra självklara målgrupper. Personal inom omsorg av personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och hemtjänst kan också ha stor nytta av råden. Givetvis kan även andra arbetsplatser eller verksamheter som drabbas av påfrestning ha nytta av informationen. Likaså anhöriga till de som nämnts, för ökad förståelse.


Sara Johansson, som skrivit texten, är beteendevetare (fil.mag. psykologi med vidare­utbildning i psykotraumatologi) och tidigare rådgivare vid internationella Röda Korset. Hon anses vara en av de främsta experterna inom sitt område och har stor praktisk erfarenhet av att arbeta i fält vid kriser och katastrofer. Sara har arbetat i det akuta skedet av flera omfattande svåra händelser, bland annat efter tsunami­katastrofen i Thailand, på Röda Korsets fältsjukhus i det svårt översvämningsdrabbade Pakistan, i Syrien när många människor behövde evakueras och i Norge med rådgivning till myndigheter och organisationer efter terroristdåden. Idag arbetar Sara heltid med att skriva samt undervisa läkare, sjuksköterskor och psykologer i krisstöd, framförallt inför händelser som drabbar många samtidigt. Hon hjälper också myndigheter och internationella organisationer med bedömningar och rekommendationer.


Emma Holmgren (Parus förlag) som bearbetat och sammanställt häftet har en lång bakgrund inom vården som undersköterska och enhetschef inom äldreomsorgen.


 

Syns inte häftet? Det kommer strax att dyka upp som PDF här ovanför. Om inte, testa att ladda om sidan eller öppna i en annan webläsare, gärna i datorn. Klicka på rutan uppe i häftets högra hörn för att komma till en större version som kan sparas och skrivas ut. Där kan sidan behöva läsas in igen genom att markera adressområdet och trycka på enter. 


Har du försökt allt?

Maila för PDF: krisstod@parusforlag.se


Häftet får fritt skrivas ut och användas i alla sammanhang där det gör nytta. Det får inte säljas eller användas vidare i kommersiella syften. Vill du använda vissa delar av det här materialet i egen undervisning eller egna trycksaker, påminner vi om att du måste återge källan korrekt och att du i vissa fall måste ha upphovspersonernas tillstånd.

Manus

Har du skrivit en text som berör? 


Välkommen att läsa mer under manus.

Följ oss gärna

Kontakt


Observera att manus skickas till: manus@parusforlag.se